لیست عوامل مهاجرت و تعداد مهاجرین در سال ۹۷ ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «نقش کار در مهاجرت جمعیت» موضوع پژوهش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بوده است. لیست عوامل مهاجرت و تعداد مهاجرین در سال ۹۷ ایران را در لینک زیر بخوانید.

ادامه مطلب

درصد مهاجرت دانشجویان چقدر بوده است؟

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه درصدد هستیم فضایی برای بازگشت نخبه‌هایمان فراهم کنیم، گفت: طی ۲ سال و نیم گذشته ۱۱۰۰ نخبه ایرانی به کشور بازگشتند؛ اما درصد مهاجرت دانشجویان چقدر بوده است؟

ادامه مطلب