در صورتی که در زمینه قوانین مربوط به مهاجرت و مشاوره  تجربه و علاقه دارید ، رزومه خود را از طریق فرم زیر برای ما بصورت آنلاین ثبت کنید . ما از اشتیاق افراد خلاق ، علاقمند و با تجربه برای همکاری خشنود میشویم و امیدواریم شرایط همکاری و آشنایی با این افراد برایمان فراهم شود.

استخدام

نام(ضروری)
آدرس محل سکونت(ضروری)
کسانی که به هنگام رخداد های ناگهانی باید اگاه شوند و یا برای دریافت خبر با ایشان تماس گرفته شود.(ضروری)
نام و نام خانوادگی
نسبت
نشانی
تلفن ثابت و یا همراه
 
وضعیت تحصیلی(ضروری)
زبان(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
چگونگی سابقه کاری از ابتدا تا به این تاریخ را ذکر کنید.(ضروری)
محل کار
نام سرپرست
مزد و مزایا
شروع کار
پایان کار
دلیل ترک کار