مهاجرت

اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا

اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا

مهاجرت حانوادگی به کانادا یا به عبارت دیگر اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا به هدف پیوستن اعضای خانواده بهم انجام می شود. ما در این مطلب شرایط مهاجرت خانوادگی به کانادا، انواع اسپانسرشیپ کانادا و هرآنچه باید درباره مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ بدانید را آورده ایم.

اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا به چه معناست؟

در اسپانسرشیپ کانادا، متقاضی از دولت کانادا برای حمایت به‌صورت شخصی از فردی که با او نسبت خانوادگی نزدیکی دارد را می‌دهد. به این درخواست، اسپانسرشیپ کانادا گفته می‌شود. برای اسپانسر بودن شرایطی را باید مدنظر داشته باشید.

شما به دولت کانادا تعهد می‌دهید که ازلحاظ مالی و رفاه، شخصی که قصد حمایت دارید را تحت پوشش قرار می‌دهید و آن فرد در کانادا مشکل اقتصادی نخواهد داشت. اگر در این زمینه مشکلی ایجاد شود و آن شخص مجبور شود از دولت کمک‌های مالی دریافت کند شما باید به دولت کانادا مبلغ را بازگردانید.

هر آنچه باید درباره اسپانسرشیپ خانوادگی کانادا بدانید

رده حمایتی همسر

برنامه حمایت از همسران در زیرمجموعه اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا به‌حساب می‌آید. در طی این برنامه، یک شهروند کانادایی یا دارنده اقامت دائم این کشور ممکن است یک شریک یا همسر قانونی برای اقامت دائم کانادا داشته باشد.

در این مورد، هر دو طرف حمایت‌کننده که شهروند کانادایی دارنده اقامت دائم این کشور است و هم شهروند خارجی که قرار است تحت حمایت قرار بگیرد، می‌بایست از سمت اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) نسبت به دریافت ویزا تائید شوند.

برای دریافت ویزای کلاس خانواده مهاجرت کانادا و اقامت دائم، هر دو طرف حمایت‌کننده و حمایت شونده می‌بایست با ارائه مدارک لازم و کافی ثابت کنند که در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند:

 • همسر
 • روابط conjugal partner که شامل زن و شوهری می‌شود که اقامت دائمی کشور کانادا را دارند و علاوه بر این یکسری ویژگی‌های موردنظر اداره مهاجرت را نیز داشته باشند.
 • روابط common-law partner که شامل زوجینی می‌شود که به مدت یک سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته‌اند و زمان دور بودن آن‌ها از هم خیلی طولانی نبوده باشد.

ازآنجایی‌که دولت کانادا ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخته است، شرکای هم‌جنس نیز می‌توانند درصورتی‌که تمامی شرایط و الزامات موردنیاز را داشته باشند، درخواست خود را در هر یک از دسته‌های ذکرشده در بالا در جهت دریافت ویزا اعلام نمایند.

حمایت مالی از راه دور

حالت دیگری که از اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا و دریافت ویزای خانوادگی وجود دارد، مربوط به زمانی است که شریک یا همسری که تحت حمایت قرار دارد، در خارج از کشور کانادا است. متقاضیانی که تحت این نوع برنامه حمایتی باشند نیز می‌توانند در کانادا حضور پیدا کنند. درخواست ویزا را نیز می‌توانند از جایی که حداقل یک سال و به‌صورت قانونی اقامت دارند، پیگیری نمایند.

حمایت مالی داخلی

مدل دیگری از اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا که برای حمایت از شریک قانونی یا همسر وجود دارد، مربوط به زمانی است که زوجین هر دو در داخل خاک کانادا قرار دارند و همسر خارجی دارای اقامت موقت کانادا بوده و به‌صورت یک دانشجو، توریست و یا کارگر در این کشور حضور دارد. در این حالت وی می‌تواند موردحمایت مالی قرار گیرد.

همسر خارجی که موردحمایت قرار می‌گیرد درصورتی‌که دارای مجوز کار به‌صورت آزاد باشد و یا شرایط دریافت این نوع مجوز را داشته باشد، می‌تواند علاوه بر اینکه تحت حمایت مالی همسر خود قرار می‌گیرد، برای هر کارفرمای کانادایی مشغول به کار شود.

شرایط مهاجرت از طریق اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا

شرایط حمایت همسر

دریافت اقامت دائم برای همسر خارجی و غیر کانادایی تحت برنامه کلاس خانواده مهاجرت کانادا دارای شرایط خاصی است که می‌بایست رعایت گردد. برخی از این شرایط عبارت‌اند از:

 • فرد حمایت‌کننده و دارنده اقامت دائم کانادا تا سه سال پس‌ازاینکه فرد حمایت شونده اقامت دائم کانادا را دریافت نماید، مسئول هزینه‌های مالی وی خواهد بود.
 • افرادی که با عنوان شریک قانونی تحت برنامه کلاس خانواده مهاجرت کانادا اقامت دائم می‌گیرند، بعد از گذشت 5 سال از حمایت همسر خود خارج می‌شوند.

اسپانسرشیپ خانوادگی کانادا

حمایت والدین، پدربزرگ و مادربزرگ

افرادی که دارای اقامت دائم کانادا هستند، می‌توانند از طریق برنامه حمایتی کلاس خانواده مهاجرت کانادا و یا سوپر ویزا والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود را به کانادا ببرند. والدین، پدربزرگ و مادربزرگ که درخواست ویزای آن‌ها با کمک برنامه کلاس خانواده مهاجرت کانادا تائید شده است، مجاز به دریافت اقامت دائم کانادا هستند و درنهایت می‌توانند برای دریافت درخواست خود را برای شهروندی کانادا ثبت نمایند.

شرایط حمایت والدین، پدربزرگ و مادربزرگ

برای استفاده از این شکل از حمایت جهت اخذ اقامت دائم کانادا، فرد حمایت‌کننده می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:

 • سن فرد حمایت‌کننده می‌بایست بالای 18 سال باشد.
 • دارای اقامت دائم کانادا باشد.
 • مدارک لازم و کافی برای اثبات تمکن مالی مطلوب برای حمایت مالی از افرادی که برای آن‌ها درخواست ویزا دارد و ارائه آن به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا.
 • امضای فرم تعهدنامه.

فرد حمایت‌کننده می‌بایست مدارکی حاکی از آنکه برای مدت بیست سال از زمانی که افراد درخواست موردنظر از طریق کلاس خانواده مهاجرت کانادا به این کشور مهاجرت کرده و موفق به اخذ اقامت دائم شدند را موردحمایت مالی قرار خواهد داد، امضا نماید.

 • درصورتی‌که فرد حمایت‌کننده در استان کبک سکونت داشته باشد، در تکمیل فرم‌ها و ارائه مدارک موردنیاز می‌بایست تعهدنامه اضافه‌ای که در مورد استان کبک وجود دارد را نیز امضا نماید.
متقاضی برنامه حمایتی کلاس خانواده مهاجرت کانادا برای والدین، پدربزرگ و مادربزرگ می‌بایست با ارائه اظهارنامه‌های ارزیابی که از طریق اداره مالیات کانادا (CRA) در حمایت از درخواست آن‌ها صادر می‌شود، ثابت کند که حداقل درآمد را برآورده می‌کنند.

چه کسی واجد شرایط حمایت از والدین، پدربزرگ و مادربزرگ نیست؟

افرادی که دارای شرایط خاصی باشند، نمی‌توانند از طریق برنامه حمایتی کلاس خانواده مهاجرت کانادا والدین، پدربزرگ و مادربزرگ را به کانادا ببرند. در نظر داشته باشید که ممکن است شرایط در نظر گرفته‌شده از طرف اداره شهروندی کانادا ممکن است تنها شامل موارد زیر نبوده و بروز رسانی شود. از همین رو قبل از هرگونه اقدامی با یک وکیل مهاجرت مشورت نمایید. برخی از این شرایط به شرح زیر هستند:

 • سن فرد حمایت‌کننده از 18 سال کمتر باشد.
 • ساکن موقت کانادا از طریق تحصیل، کار و یا توریستی باشند.
 • هنگام ارائه درخواست حمایت در کانادا زندگی نکند. (حتی پس از مهاجرت و تا زمان دریافت اقامت دائم حمایت شوندگان نیز حامی می‌بایست در کانادا مشغول به زندگی باشد.)
 • برنامه اقامت دائم در حال پیگیری و به اتمام نرسیده داشته باشند.
 • فرد نتواند ثابت کند که دارای حداقل درآمد ضروری برای اقدام به حمایت‌کننده بودن است.
 • فرد در زندان، ندامتگاه و یا حبس باشد.
 • فرد دارای بدهی باشد.

موارد مالی منع فرد برای اعلام حمایت

درصورتی‌که فردی که قصد دارد حمایت‌کننده باشد، دارنده شرایط زیر باشد از طرف اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا نمی‌تواند به‌عنوان پشتیبان مورد تائید قرار گیرد.

 • داشتن وام مهاجرت
 • دارنده اوراق قرضه در بانک
 • افرادی که حامی مالی کودکان و نوجوانان با حکم دادگاه هستند.
 • افرادی که اعلام ورشکستگی کرده‌ و عزل نشده‌اند.
 • افرادی که از دولت کمک‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند.
 • افراد محکوم‌به اعمال خشونت‌آمیز و جنایت‌های جنسی در داخل و خارج از خاک کشور کانادا.
 • افرادی که درخواست حمایت مالی آن‌ها به هر دلیلی در گذشته موردپذیرش دولت کانادا قرارگرفته نشده است.

افرادی که از طرف دولت کانادا دستور ترک کشور را دریافت کرده‌اند و نمی‌توانند به‌صورت قانونی در کانادا اقامت داشته باشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.