اخبار

لیست عوامل مهاجرت و تعداد مهاجرین در سال ۹۷ ایران

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تعداد جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته حدود ۶۸۴ هزار نفر بوده است. بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال گذشته به ترتیب مربوط به «پیروی از خانوار»، «جستجوی کار» و «جستجوی کار بهتر» بوده است. در این نوشته به بررسی عوامل مهاجرت و تعداد مهاجرین در سال ۹۷ ایران (تعداد پزشکان مهاجر ایرانی، تعداد مهندسین مهاجر ایرانی، تعداد افراد فنی مهاجر ایرانی) می‌پردازیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «نقش کار در مهاجرت جمعیت در سال 96» موضوع پژوهش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بوده است که نشان می‌دهد جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته684 هزار نفر بود که حدود 567 هزار نفر از این جمعیت در نقاط شهری و 117 هزار نفر از مهاجران نیز در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.

 

دلایل و عوامل مهاجرت

مهاجرت به معنای حرکت از کشوری به کشور دیگر به‌منظور بهبود شرایط است. امروزه بسیاری از مردم برای داشتن زندگی و کار بهتر تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. فرصت‌های شغلی، دریافت خدمات رفاهی و همچنین فقدان فرصت‌ها، دریافت آموزش‌های بهتر، رهایی از شرایط بد اقتصادی و سیاسی جامعه از شایع‌ترین دلایل برای مهاجرت مردم هستند.

 

تعداد مهاجرین در سال ۹۷

نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد، بیشترین علت مهاجرت جمعیت مهاجر در سال گذشته، به دلیل «پیروی از خانوار» بود به‌طوری‌که علت مهاجرت 49.8 درصد از مهاجرت کنندگان به همین دلیل بوده است. همچنین «جستجوی کار» با سهم 9.7 درصد و «جستجوی کار بهتر» با سهم 7.5 درصدی به ترتیب بیشترین عامل مهاجرت را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در نقاط شهری بیشترین علت مهاجر در سال گذشته به ترتیب به دلیل «پیروی از خانوار» با سهم 52 درصدی، «جستجوی کار بهتر» با سهم 9.9 درصدی و «جستجوی کار بهتر» با سهم 7.8 درصدی بوده است.

همچنین در نقاط روستایی بیشترین دلایل مهاجرت نیز همچون مناطق شهری به علت پیروی از خانوار بوده است. به این ترتیب که39.1 درصد از مهاجرت کنندگان از مناطق روستایی با این توجیه مهاجرت کرده‌اند؛ اما در مناطق روستایی 16.8 درصد از مهاجرت کنندگان به علت خدمت وظیفه از این مناطق مهاجرت کرده‌اند؛ ضمن اینکه «جستجوی کار» سومین عامل مهاجرت از روستاها در سال گذشته را به خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس این گزارش، بیش از 561 هزار نفر از کل جمعیت مهاجر در سال گذشته در سن 10 ساله و بیشتر بوده‌اند که 82.1 درصد از مهاجرت کنندگان را شامل می‌شود. از این تعداد 295 هزار نفر معادل 52.6 درصد ازنظر اقتصادی فعال و 266 هزار نفر معادل 47.4 درصد غیر فعال اقتصادی بودند. از 295 هزار نفر جمعیت فعال مهاجر، بیش از 223 هزار نفر شاغل (75.5 درصد) و 72 هزار نفر بیکار (24.5 درصد) بودند.

[typed string0=”بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال گذشته به ترتیب مربوط به «جستجوی کار»، «جستجوی کار بهتر» و «پیروی از خانوار» بوده است، همچنین کمترین علت مهاجر شاغلان نیز مربوط به «تحصیل»، «پایان تحصیل» و انجام خدمت وظیفه بوده است.” typeSpeed=”40″ startDelay=”0″ backSpeed=”18″ backDelay=”2000″ loop=”1″ shuffle=”1″]

علاوه بر این بیشترین علت مهاجرت جمعیت بیکار در سال گذشته به ترتیب مربوط به «پایان خدمت وظیفه»، «پیروی از خانوار»، «جستجوی کار» هست و کمترین علت مهاجرت بیکاران نیز مربوط به «انتقال شغلی»، «تحصیل» و «انجام خدمت وظیفه» بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.