Resettlement in Australia - اقامت تمکن مالی در استرالیا

اقامت تمکن مالی در استرالیا

اقامت تمکن مالی به افرادی تعلق می‌گیرد که بتوانند اثبات کنند برای زندگی در کشور استرالیا نیاز به داشتن درآمد از داخل این کشور ندارند. در این روش متقاضیان با اثبات تمکن مالی می‌توانند برای همسر و فرزندانشان هم اقامت بگیرند.

accommodation in the netherlands - اقامت تمکن مالی در هلند

اقامت تمکن مالی در هلند

اخذ اقامت تمکن مالی در هلند در سال های اخیر مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته است زیرا این روش از شرایط آسان تر و داشتن ریسک کمتر در مقایسه با سایر روش های اخذ اقامت هلند برخوردار است.

resettlement in canada - اقامت تمکن مالی در کانادا

اقامت تمکن مالی در کانادا

برای دریافت اقامت تمکن مالی در کانادا متقاضی باید بتواند ثابت کند که توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی در کانادا را بدون داشتن منبع درآمد در این کشور دارد و می‌تواند بدون داشتن کار و شغل در این کشور زندگی نماید.

accommodation in germany - اقامت تمکن مالی در آلمان

اقامت تمکن مالی در آلمان

اقامت از طریق تمکن مالی در آلمان یکی از انواع اقامت‌ها می‌باشد با این تفاوت که افرادی که از روش اقامت از طریق تمکن مالی در آلمان اقدام می‌نمایند به‌طورمعمول اجازه کار در این کشور را نخواهند داشت.