Tourist stay in Australia 1 - اقامت توریستی در استرالیا

اقامت توریستی در استرالیا

ویزای توریستی استرالیا به مدت سه ماه به فرد اجازه می‌دهد که این کشور اقامت داشته باشد اما نمی‌تواند در این مدت به کار یا تحصیل بپردازد. دارندگان این ویزا مجاز به شرکت در دوره‌های آموزشی بیش از سه ماه نیستند.

Tourist stay in the Netherlands 1 - اقامت توریستی در هلند

اقامت توریستی در هلند

ویزای توریستی هلند برای افرادی که به قصد گردش و مسافرت به هلند را دارند صادر می‌گردد. انجام مراحل و صدور این نوع ویزا حدوداً ۲۰ روز طول می‌کشد و فرد با در دست داشتن آن می‌تواند به مدت ۳ ماه در این کشور اقامت داشته باشد.

Tourist stay in Canada - اقامت توریستی در کانادا

اقامت توریستی در کانادا

اخذ ویزای توریستی کانادا به فرد این اجازه را می‌دهد که تا مدت‌زمان معینی در این کشور اقامت داشته باشد ولی این فرد اجازه داشتن شغل را در مدت‌زمان اقامت خود نخواهد داشت؛ اما چگونه می‌توان اقامت توریستی را به اقامت دائم تبدیل نمود؟

tourist stay in germany - اقامت توریستی در آلمان

اقامت توریستی در آلمان

ویزای توریستی آلمان تا ۹۰ روز معتبر است و در طول اقامت درکشور آلمان ، به شما اجازه تحصیل و کار داده نخواهد شد. بنابراین اگر قصد تحصیل یا کار در آلمان را دارید باید درخواست ویزای کار یا تحصیل کنید.